Interidé AB
Affärsutveckling

Affärsutveckling som tar vara på och förädlar såväl företagets tjänster eller produkter som det interna arbetet. Genom väl beprövad, behovsanpassad metodik, lång erfarenhet och direkta förslag på utvecklingsåtgärder åstadkoms mätbara resultat på både kort och lång sikt.

Affärsmannaskap

Företagare är duktiga i sin profession, men ofta sämre på ”att göra affärer”. Detta gäller kanske särskilt tjänsteföretag.  Genom en systematisk genomgång av outnyttjade möjligheter skapas förutsättningar för lönsamhet och långsiktigt värdeskapande. En samlad erfarenhet finns från drygt 2000 mindre företag!

Målfokusering av ledningsgrupper

Deltagare i en ledningsgrupp med samma syn på problem och möjligheter samt gemensam syn på prioriterade mål är grunden för bra ledarskap och fokuserad utveckling. Ett program för att nå detta har prövats i mer än 15 år i många olika företag. Programmet genomförs på 1-2 dagar och i regel med uppföljning efter ca sex månader.


NeulandmetodenNeulandmoln

Öka effektiviteten i kommunikationen 20 gånger och samtidigt  få alla inlägg dokumenterade! Låter det som omöjligt – inte med Neulandmetoden, som också kallas UR-metoden eller Metaplanmetoden. Material, handledningar, handledarutbildning eller direkt konsultstöd.

Skuggstyrelser

Stöd av en styrelse är ofta en utmärkt tillgång för mindre företag, men samtidigt en dåligt utnyttjad möjlighet. Genom att erbjuda deltagande i en skuggstyrelse kan dessa fördelar nås utan de krav på formalia som en vanlig styrelse kräver. Utformning och omfattning efter behov. Interidé erbjuder både upplägg och deltagande i skuggstyrelse.

Försälsning av företag

På uppdrag av Företagarna har Interidé AB genomfört ett tiotal konferenser om att sälja företag. Erfarenheterna från dessa och de enkäter som där gjordes ger en bra grund för en genomgång inför en tänkt försäljning.

Scanarab Trade and Competence Center

Sedan närmare 20 år har Interidé AB en bifirma med upparbetade affärskontakter i några arabstater – främst Jordanien, Irak och Egypten. Det handlar om all typ av handel, men särskilt export av varor från Sverige.

Vi hjälper dig tjäna pengarSven Johansson
Flexir