Interidé AB
Konsten att bli en framgångsrik företagare!
Det här är en arbetsbok som bygger på tanken att du som företagare, som arbetar aktivt med att driva ditt företag, också kan utveckla och förädla företaget av egen kraft, med hjälp av de metoder, tekniker och tips som förmedlas i den här boken.

Boken handlar om att arbeta mer målinriktat och långsiktigt. Samspela med leverantörer och kunder. Hålla sig uppdaterad om vad som påverkar företaget. Ta tillvara medarbetarnas kompetens och erfarenhet på ett bättre och utvecklande sätt, mm. Checklistor och frågeställningar, underlag för reflexion, planerande och agerande finns genomgående i boken.

För att beställa boken, hör av dig till Interidé under fliken kontakt. Pris: 235:- exkl moms och porto.


Lönsamt och roligt
Boken -eller snarare arbetsboken - ”Lönsamt och roligt” kan för dig som är företagare bli din bästa investering.

Har du viljan att utveckla och förädla ditt företag av egen kraft får du tillgång till ett stort antal metoder, tekniker, analysinstrument, checklistor och direkta tips för de flesta situationer och för alla delar av ditt företagande.

Erfarenheterna från författarnas arbete med drygt 2000 småföretag under de senaste åren ligger till grund för boken.

I boken är du en företagare i ett mindre företag  med vilja att långsiktigt utveckla ditt företag och skapa en god plattform för dig själv. Boken vänder sig till dig som vill och inte till dig som behöver men kanske inte vill.

För att beställa boken, hör av dig till Interidé under fliken kontakt. "Lönsamt och roligt" kostar 200 kr exkl moms + frakt.

Vi hjälper dig tjäna pengarSven Johansson
Flexir